HPE Alletra

Dáta sú dnes jedným z najcennejších aktív, ktoré môže spoločnosti využiť. Ľudia využívajú údaje na to, aby buď narušili trh, na ktorom sa nachádzajú, alebo ho narušili, ak ho efektívne nepoužívajú. Výskum ukazuje, že organizácie založené na dátach majú nielen 23-krát väčšiu pravdepodobnosť, že získajú zákazníkov, ale majú tiež šesťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že si udržia zákazníkov a 19-krát väčšiu pravdepodobnosť zisku.

IT sa musí posunúť od správy úložiska k správe údajov. Existuje príležitosť odomknúť vaše údaje zefektívnením prístupu k vašim vývojárom a analytikom, aby ste vytvorili hodnotu údajov, chránili ich tým, že ich ochránia pred hrozbami a narušeniami, a zmobilizovali vaše údaje zrýchlením prístupu k údajom a uvoľnením údajov naprieč Cloudom.

Ak ste ako väčšina organizácií, najdôležitejšia časť urýchlenia transformácie sa točí okolo dát. Dáta a správa dát je ústredným bodom každej transformácie a otázka, ktorú si dnes väčšina spoločností kladie, je to, čo mi bráni v tom, aby som sa začal riadiť údajmi a aké prekážky stoja v ceste.

Zákaznícke požiadavky na úložisko dát sa zmenili zo základných požiadaviek na úložisko na pokročilé funkcie, ako sú softvérovo definované, objektové, konvergované a podobne.

HPE predstavuje novú radu inteligentných úložísk dát – Alletra, ktoré poskytujú bezprecedentné úspory a výsledky. Tie dosahujú použitím pokročilej AI nielen v konkrétnom systéme ukladania a správy, ale aj v cloudovom prostredí HPE, ktoré umožňuje masové učenie a proaktívne a prediktívne upozorňovanie na pripadne problémy.

HPE Alletra 9000 nie je ako ostatné flash architektúry:

 • 100% záruka dostupnosti údajov
 • Cloudová, architektúra zameraná na údaje
 • samočinne sa optimalizujúca architektúra
 • Navrhnutá na abstrahovanie údajov z médií
 • Jednoduché použitie vrátane:
  • Samoinštalácie zákazníkom
  • Aktualizácie zákazníkom
  • Vlastná oprava zákazníkom
 • All-NVMe design
 • Záruka HPE Store More
 • Softvér typu all-inclusive
 • Flat support pricing
 • HPE Timeless Storage Refresh Service

Nové polia Alletra prebrali to najlepšie z portfólia HPE technológii. Alletra 9000 je postavená na základoch HW platformy HPE Primera nad ktorou ”bdie” automatizácia HPE InfoSight – riadená AI, ktorá využíva bezpečnú cloudovu platformu prevzatú z Aruba Central. Vďaka týmto použitým technológiám je Alletra 9000 ideálnym TIER 0 úložiskom s garantovanou 100% dostupnosťou určeným pre Mission Critical systémy.