HPE Foundation Care

Cloudové služby zmenili pohľad na správu IT vo firmách. Ich výhodou je efektívnejšie plánovanie novej infraštruktúry vo veľmi krátkom čase a využitie kapacity, ktorú na daný projekt potrebujete.

Napriek tomu nie je tradičný cloud odpoveďou na všetko, hlavne ak chcete mať maximálnu kontrolu nad kriticky dôležitými procesmi, ktoré bežia pod veľkou záťažou. Vtedy je najvhodnejšie spoľahnúť sa na internú infraštruktúru.

HPE GreenLake je maximálne škálovateľná technológia typu IT-as-a-service, ktorá prenáša výhody cloudu priamo do IT infraštruktúry vašej firmy.

  • Služba HP Collaborative Support: poskytuje reaktívnu podporu hardwaru a softwaru HPE. Súčasťou je komplexné riešenie problému. Spoločnosť HPE po prijatí hovoru problém vyrieši alebo v prípade potreby kontaktuje svojho poskytovateľa podpory hardwaru.
  • Podpora hardwaru: diagnostika a technická podpora v prípade výskytu problému, vzdialene, ale aj na mieste u zákazníka s výmenou dielov a materiálov.
  • Podpora softwaru: technická pomoc v prípade implementácie softwaru a prevádzkových problémov a aktualizácie softwaru, firmwaru a dokumentácie.
  • Integrovaná podpora hardwaru a softwaru: všetky funkcie podpory hardwaru HP a softwaru HP sú dostupné v bežných pracovných dňoch alebo nepretržite 24/7.