HPE (Hewlett Packard Enterprise) je svetovým technologickým lídrom zameraným na vývoj inteligentných podnikových riešení.

Vo svojom širokom produktovom portfóliu HPE ponúka riešenia určené na získavanie, analýzu a spracovanie dát na rôznych úrovniach IT infraštruktúry, ale aj cloudové služby či manažment IT služieb, ktoré bežia priamo tam, kde vznikajú.